Чутл. відстеж. AF (фотозйомка)

Можна вибрати чутливість відстеження для функції автофокусування, коли у режимі фотозйомки втрачається фокусування на об'єкті.

  1. MENU(Налаштуван. функ.зйом.1) → [Чутл. відстеж. AF] → потрібний параметр.

Детальна інформація про пункти меню

5(Чутливий) / 4 / 3(Стандартний) / 2 / 1(Зафіксований):
Виберіть [5(Чутливий)] для оперативного фокусування на об'єктах на різній відстані.
Виберіть [1(Зафіксований)] для утримання фокуса на окремому об'єкті коли перед ним проходять інші об'єкти.