Відтворення панорамних зображень

Виріб автоматично прокручує панорамне зображення із кінця у кінець.

  1. Щоб перейти до режиму відтворення, натисніть кнопку (відтворення).
  2. За допомогою мультиселектора виберіть панорамне зображення, яке потрібно відтворити, а тоді натисніть посередині, щоб розпочати відтворення.

    • Щоб призупинити відтворення, знову натисніть посередині.
    • Щоб прокручувати панорамні зображення вручну, натискайте під час призупинення верхній, нижній, лівий або правий край.
    • Щоб повернутися до відображення усього зображення, натисніть кнопку MENU.

Примітка

  • Панорамні зображення, зняті за допомогою іншого виробу, можуть відображатися з іншим розміром, ніж фактичний, або можуть неправильно прокручуватися.