Налаштуван. Wi-Fi: Натиснути WPS

Якщо точка доступу має кнопку Wi-Fi Protected Setup (WPS), її можна легко зареєструвати на виробі, натиснувши цю кнопку Wi-Fi Protected Setup (WPS).

  1. MENU (Бездротовий) →[Налаштуван. Wi-Fi][Натиснути WPS].
  2. Натисніть кнопку WPS на точці доступу, яку потрібно зареєструвати.

Примітка

  • [Натиснути WPS] працює лише тоді, коли для точки доступу встановлено налаштування безпеки WPA чи WPA2, а точка доступу підтримує використання кнопки Wi-Fi Protected Setup (WPS). Якщо як налаштування безпеки вибрано параметр WEP, або точка доступу не підтримує кнопку Wi-Fi Protected Setup (WPS), виконайте функцію [Налаш. тчк доступу].
  • Щоб отримати детальну інформацію про доступні функції та параметри точки доступу, читайте інструкцію з використання точки доступу або зверніться до адміністратора точки доступу.
  • З’єднання може не встановлюватися залежно від зовнішніх умов, наприклад типу матеріалу стіни або наявності перешкоди чи слабкого сигналу бездротового зв’язку між виробом і точкою доступу. Якщо таке станеться, змініть місцезнаходження виробу або перемістіть його ближче до точки доступу.