Використання переднього мультирегулятора

Передній мультирегулятор можна використовувати для зміни параметрів. Для переднього мультирегулятора можна призначити різні функції режимів фотозйомки та зйомки відео.

  1. Натисніть кнопку на передньому мультирегуляторі під час зйомки, щоб відобразити екран налаштувань.

  2. Обертаючи передній мультирегулятор, виберіть потрібне налаштування.
  3. Натисніть кнопку на передньому мультирегуляторі, щоб зробити вибір.

Зміна призначеної функції

Натисніть і тримайте кнопку на передньому мультирегуляторі, щоб змінити призначену функцію.

Призначену функцію можна також змінити, вибравши MENU (Налаштуван. функ.зйом.2) → [Кл.корист.(Зйомка)] → [Пер. мультирег.] або [Пер. мультирег.].

Функції, які можна призначати

Режим фокусуван.

Обл. фокусування

Вибр. обл. фокусув.

Витримка затвора

Діафрагма

Корект. експозиції

ISO

Режим виміру

Баланс білого

Творчий стиль

Ефект малюнка

Рівень запису звуку (лише у режимі відеозйомки)

Підказка

  • За допомогою перемикача з фіксатором можна змінити тиск натискання переднього мультирегулятора. Якщо перемикач з фіксатором встановити у положення «OFF», налаштування можна змінювати непомітно під час зйомки відео.