Налаштув. TC/UB

Інформацію про часовий код (TC) та інформаційний біт (UB) можна записувати у якості даних, що додаються до відео.

 1. MENU (Налаштуван.) → [Налаштув. TC/UB] → значення налаштування, яке потрібно змінити.

Детальна інформація про пункти меню

Налаш.відоб.TC/UB:
Налаштування відображення лічильника, часового коду та інформаційного біта.
TC Preset:
Налаштування часового коду.
UB Preset:
Налаштування інформаційного біта.
TC Format:
Налаштування способу запису часового коду. (Тільки коли [Перем. NTSC/PAL] має значення NTSC.)
TC Run:
Налаштування формату рахування для часового коду.
TC Make:
Налаштування формату запису часового коду на носії.
UB Time Rec:
Встановлюється, чи треба записувати час у якості інформаційного біта.

Порядок налаштування часового коду (TC Preset)

 1. MENU (Налаштуван.) → [Налаштув. TC/UB][TC Preset].
 2. Натискайте верхній та нижній край мультиселектора і виберіть дві перші цифри.
  • Часовий код можна встановити у наступному діапазоні.
   Якщо вибрано [60i]: від 00:00:00:00 до 23:59:59:29 

   *Якщо вибрано [24p], останні дві цифри часового коду мають бути кратними чотирьом у проміжку від 0 до 23 кадрів.
   Якщо вибрано [50i]: від 00:00:00:00 до 23:59:59:24

 3. Встановіть інші цифри відповідно до процедури, описаної у кроці 2, а тоді натисніть посередині мультиселектора.

Порядок скидання часового коду

 1. MENU (Налаштуван.) → [Налаштув. TC/UB][TC Preset].
 2. Натисніть кнопку (видалити) для скидання часового коду (00:00:00:00).

Часовий код (00:00:00:00) можна також скинути за допомогою пульта дистанційного керування RMT-VP1K (продається окремо).

Порядок налаштування інформаційного біта (UB Preset)

 1. MENU (Налаштуван.) → [Налаштув. TC/UB][UB Preset].
 2. Натискайте верхній та нижній край мультиселектора і виберіть дві перші цифри.
 3. Встановіть інші цифри відповідно до процедури, описаної у кроці 2, а тоді натисніть посередині мультиселектора.

Порядок скидання інформаційного біта

 1. MENU (Налаштуван.) → [Налаштув. TC/UB][UB Preset].
 2. Натисніть кнопку (видалити) для скидання інформаційного біта (00 00 00 00).

Порядок вибирання способу запису часового коду (TC Format*1)

 1. MENU (Налаштуван.) → [Налаштув. TC/UB][TC Format].

DF:
Запис часового коду у форматі із пропуском кадрів*2.
NDF:
Запис часового коду у форматі без пропуску кадрів.

*1 Тільки коли [Перем. NTSC/PAL] має значення NTSC.

*2 Часовий код базується на 30 кадрах на секунду. Проте, під час тривалої зйомки між фактичним часом та часовим кодом починає утворюватися розрив, оскільки при використанні сигналу NTSC частота кадрів становить приблизно 29,97 кадрів на секунду. Пропуск кадрів усуває цей розрив, внаслідок чого часовий код відповідає фактичному часу. У форматі пропуску кадрів кожну хвилину, за виключенням кожної десятої хвилини, видаляються перші 2 кадри. Часовий код без такого виправлення називається форматом без пропуску кадрів.

 • Під час відеозйомки у форматі 4K/24p або 1080/24p параметр має фіксоване значення [NDF] .

Порядок вибирання формату рахування часового коду (TC Run)

 1. MENU (Налаштуван.) → [Налаштув. TC/UB][TC Run].

Rec Run:
Встановлення збільшення часового коду лише під час зйомки. Часовий код записується безперервно, починаючи від останнього часового коду попередньої зйомки.
Free Run:
Встановлення постійного збільшення часового коду, незалежно від роботи фотоапарата.

 • Часовий код може не записуватися послідовно у наведених нижче ситуаціях, навіть якщо він збільшується у режимі [Rec Run].
  • Коли змінюється формат зйомки.
  • Коли видаляється носій.

Порядок вибирання способу запису часового коду (TC Make)

 1. MENU (Налаштуван.) → [Налаштув. TC/UB][TC Make].
Preset:
На носій записується новий часовий код.
Regenerate:
З носія зчитується останній часовий код попередньої зйомки, після чого записується новий часовий код, що є продовженням останнього часового коду. Часовий код зчитується з карти пам'яті у гнізді 1, якщо [Режим запису] має значення [Одночасний ()] або [Одночасн. (/)]. Часовий код зчитується з карти пам'яті, на яку буде записано відео, якщо [Режим запису] має значення [Стандартний], [Одночасний ()], [Тип(JPEG/RAW)] або [Тип(/)]. Часовий код збільшується у режимі [Rec Run] незалежно від значення налаштування [TC Run] .