Автомат. перегляд

Відображення записаного зображення одразу після зйомки. Для функції автоматичного перегляду можна також встановити час відображення.

  1. MENU (Налаштуван. функ.зйом.2) → [Автомат. перегляд] → потрібний параметр.

Детальна інформація про пункти меню

10 сек./5 сек./2 сек.:
Відображення записаного зображення на екрані відразу після зйомки упродовж вибраного часу. Якщо виконати операцію збільшення під час режиму автоматичного перегляду, зображення можна перевірити за допомогою шкали масштабування.
Вимк:
Функція автоматичного перегляду не відображається.

Примітка

  • Під час використання функції, що здійснює обробку зображення, спочатку може тимчасово відобразитись зображення до обробки, а тоді вже з'явиться зображення після обробки.
  • Налаштування DISP (параметри відображення) буде застосовано до режиму автоматичного перегляду.