Блокування AE

Якщо контрастність між об’єктом і фоном висока, наприклад у разі зйомки об’єкта з підсвіткою або об’єкта на фоні вікна, виміряйте рівень освітлення у точці, в якій об’єкт має відповідну яскравість, і зафіксуйте значення експозиції перед зйомкою. Щоб зменшити яскравість об’єкта, виміряйте рівень освітлення у точці, яка є світлішою за об’єкт, та зафіксуйте значення експозиції для всього екрана. Щоб збільшити яскравість об’єкта, виміряйте рівень освітлення у точці, яка є темнішою за об’єкт, та зафіксуйте значення експозиції для всього екрана.
  1. Сфокусуйтеся на точці, в якій налаштовано експозицію.
  2. Натисніть кнопку AEL.

    Експозицію буде зафіксовано, і засвітиться піктограма (блокування AE).
  3. Утримуючи натисненою кнопку AEL, знову сфокусуйтеся на об’єкті та зробіть знімок.
    • Для продовження зйомки з фіксованою експозицією утримуйте натисненою кнопку AEL, роблячи знімок. Щоб скинути значення експозиції, відпустіть кнопку.

Підказка

  • Якщо вибрати MENU → (Налаштуван. функ.зйом.2) → [Кл.корист.(Зйомка)][Функц. кнопки AEL][Перемикання AEL], можна зафіксувати значення експозиції, не утримуючи натисненою кнопку.

Примітка

  • [ Утримання AEL] та [Перемикан. AEL] недоступні при використанні усіх функцій масштабування, окрім цифрового масштабування.