Нова папка

Створення на карті пам’яті нової папки для запису фотографій та відео MP4. Створюється нова папка з номером, який на одиницю більший за найбільший номер папки, який наразі використовується. Зображення записуються у новостворену папку. Одночасно створюються папка для фотографій і папка для відео формату MP4, які мають однаковий номер.

  1. MENU(Налаштуван.)→[Нова папка].

Примітка

  • Якщо у виріб вставити карту пам’яті, яка використовувалася з іншим обладнанням, і знімати зображення, нову папку може бути створено автоматично.
  • В одній папці можна зберігати до 4000 зображень. У разі перевищення ємності папки можливе автоматичне створення нової папки.
  • Якщо [Режим запису] має будь-яке значення, окрім [Стандартний], нову папку буде створено із номером, який на одиницю більший за найбільший номер папки, який наразі використовується на обох картах пам'яті, встановлених у гніздах для карт пам'яті.
  • Якщо [Режим запису] має будь-яке значення, окрім [Стандартний], та здійснюється зйомка зображення, автоматично створюється нова папка.