Автоспуск (безп.)

Зйомка встановленої кількості зображень за допомогою автоспуску через встановлену кількість секунд після натиснення кнопки спуску. Можна вибрати найкраще зображення з декількох.

  1. Кнопка / (Режим протягання) → [Автоспуск (безп.)].
    • Режим роботи шторки можна також встановити, вибравши MENU (Налаштуван. функ.зйом.1) → [Режим протягання].
  2. Виберіть потрібний режим, натиснувши правий/лівий край мультиселектора.
  3. Відрегулюйте фокус і зробіть знімок.
    Блимає індикатор автоспуску, лунає звуковий сигнал і після спливання встановленої кількості секунд знімається зображення. Встановлена кількість зображень знімається безперервно.

Детальна інформація про пункти меню

Наприклад, якщо вибрано [Автоспуск(безп.): 10с/3 зобр.], то після натискання кнопки спуску спливає 10 секунд, а тоді знімається три зображення.

Автоспуск(безп.): 10с/3 зобр.
Автоспуск(безп.): 10с/5 зобр.
Автоспуск(безп.): 5 сек/3 зобр.
Автоспуск(безп.): 5 сек/5 зобр.
Автоспуск(безп.): 2 сек/3 зобр.
Автоспуск(безп.): 2 сек/5 зобр.

Підказка

  • Щоб зупинити відлік автоспуску, знову натисніть кнопку спуску або натисніть кнопку / (Режим протягання).
  • Натисніть кнопку / (Режим протягання) та виберіть (Покадрова зйомка), щоб скасувати автоспуск.