Нал. зв'яз. з розт.

Програмою PlayMemories Mobile можна користуватися для отримання інформації про місцезнаходження зі смартфона, підключеного до фотоапарата за допомогою Bluetooth. Отриману інформацію про місцезнаходження можна записувати під час зйомки зображень.

Попередня підготовка

Для використання функції отримання інформації про місцезнаходження фотоапарата потрібна програма PlayMemories Mobile.

Якщо «Прив'язка інформ. про місцезнах.» не відображається у верхній частині сторінки PlayMemories Mobile, треба заздалегідь виконати такі дії.

 1. Встановіть на смартфоні програму PlayMemories Mobile.

  • Програму PlayMemories Mobile можна встановити з магазину програм на смартфоні. Якщо програму вже встановлено, оновіть її до останньої версії.
 2. Перенесіть попередньо зняте зображення на смартфон за допомогою функції [Надісл. на смартф.] фотоапарата.

  • Після передачі знятого за допомогою фотоапарата зображення на смартфон, у верхній частині сторінки програми з'явиться «Прив'язка інформ. про місцезнах.».

Процедура керування

: операції на смартфоні

: операції на фотоапараті

 1. : перевірте, щоб на смартфоні було увімкнено функцію Bluetooth.

  • Не встановлюйте з'єднання Bluetooth на екрані налаштування смартфона.
  • У кроках з 2 по 7 операція з'єднання Bluetooth встановлюється з використанням фотоапарата і програми PlayMemories Mobile.
 2. : на фотоапараті виберіть MENU(Бездротовий) → [Налаштув.Bluetooth][Функція Bluetooth] [Увімк].

 3. : на фотоапараті виберіть MENU(Бездротовий) → [Налаштув.Bluetooth] [Спарювання].

 4. : запустіть на смартфоні програму PlayMemories Mobile і виберіть «Прив'язка інформ. про місцезнах.».

  • Якщо «Прив'язка інформ. про місцезнах.» не відображається, виконайте кроки із розділу «Попередня підготовка» вище.

 5. : активуйте [Прив'язка інформ. про місцезнах.] на екрані налаштування [Прив'язка інформ. про місцезнах.] програми PlayMemories Mobile.

 6. : дотримуйтесь вказівок на екрані налаштування [Прив'язка інформ. про місцезнах.] програми PlayMemories Mobile, а тоді виберіть ваш фотоапарат зі списку.

 7. : коли на моніторі фотоапарата з'явиться повідомлення, виберіть [OK].

  • З'єднання між фотоапаратом і програмою PlayMemories Mobile встановлено.
 8. : на фотоапараті виберіть MENU (Бездротовий) → [Нал. зв'яз. з розт.] [Зв'яз.з інф. розташ.] [Увімк].

  • (піктограма отримання інформації про місцезнаходження) буде відображатись на моніторі фотоапарата. Інформація про місцезнаходження, отримана смартфоном за допомогою GPS тощо, буде записана під час зйомки зображень.

Детальна інформація про пункти меню

Зв'яз.з інф. розташ.:
Встановлюється, чи треба отримувати інформацію про місцезнаходження через підключення до смартфона.
Автокорекція часу:
Встановлюється, чи треба автоматично виправляти налаштування дати на фотоапараті за допомогою інформації з підключеного смартфона.
Авторегулюв. обл.:
Встановлюється, чи треба автоматично виправляти налаштування регіону на фотоапараті за допомогою інформації з підключеного смартфона.

Піктограми, що відображаються під час отримання інформації про місцезнаходження

(отримання інформації про місцезнаходження): фотоапарат отримує інформацію про місцезнаходження.

(отримати інформацію про місцезнаходження неможливо): фотоапарат не може отримати інформацію про місцезнаходження.

(з'єднання Bluetooth наявне): з'єднання Bluetooth зі смартфоном встановлено.

(з'єднання Bluetooth відсутнє): з'єднання Bluetooth зі смартфоном не встановлено.

Підказка

 • Інформацію про місцезнаходження можна отримати коли на смартфоні запущено програму PlayMemories Mobile, навіть якщо монітор смартфона вимкнений.
 • Якщо програма PlayMemories Mobile не працює, як-от під час перезапуску смартфона, запустіть програму PlayMemories Mobile для продовження отримання інформації про місцезнаходження.
 • У програмі PlayMemories Home зображення можна переглядати на мапі, імпортувавши зображення із інформацією про місцезнаходження на комп'ютер. Детально читайте в довідці програми PlayMemories Home.
 • Якщо функція надання інформації про місцезнаходження не працює належним чином, перегляньте наведені нижче зауваження і виконайте з'єднання знову.
  • Перевірте, щоб на смартфоні було увімкнено функцію Bluetooth.
  • Перевірте, щоб фотоапарат не було з'єднано з іншими пристроями за допомогою функції Bluetooth.
  • Перевірте, щоб для параметра [Режим польоту] на фотоапараті було встановлено значення [Вимк].
  • Видаліть інформацію про з'єднання фотоапарата, записану в програмі PlayMemories Mobile.
  • Виконайте для фотоапарата [Скин. налашт. мер.].
 • Більш детальні відео інструкції дивіться на вказаній нижче сторінці підтримки.
  http://www.sony.net/pmm/btg/

Примітка

 • Під час ініціалізації фотоапарата також видаляється інформація про з'єднання. Для повторного з'єднання спочатку видаліть інформацію про з'єднання фотоапарата, записану в програмі PlayMemories Mobile.
 • Інформація про місцезнаходження не буде записана, якщо її неможливо отримати, як-от за відсутності з'єднання Bluetooth.
 • Фотоапарат можна з'єднати із максимум 15 пристроями Bluetooth, проте інформацію про місцезнаходження можна отримувати лише з одного смартфона. Якщо треба отримувати інформацію про місцезнаходження з іншого смартфона, вимкніть на вже підключеному смартфоні функцію [Прив'язка інформ. про місцезнах.].
 • Якщо зв'язок Bluetooth нестабільний, переконайтесь, щоб між фотоапаратом і з'єднаним смартфоном не було жодних перешкод, як-от людей або металевих предметів.
 • Для з'єднання фотоапарата зі смартфоном обов'язково використовуйте меню [Прив'язка інформ. про місцезнах.] програми PlayMemories Mobile.

Підтримувані смартфони

 • Смартфони Android: Android 5.0 або пізніша версія із підтримкою Bluetooth 4.0 або пізнішої версії*

 • iPhone/iPad: iPhone 4S або пізніша версія/iPad 3 покоління або пізніша версія

*Станом на жовтень 2016 р. Найновішу інформацію дивіться на сайті підтримки.

*Версію Bluetooth можна дізнатись на веб-сайті вашого смартфона.