Перелік функцій диска перемикання режимів

Повертаючи диск перемикання режимів, можна вибрати потрібний режим зйомки.

  • Поверніть диск перемикання режимів, утримуючи кнопку розблокування диска перемикання режимів посередні диска перемикання режимів.

Доступні функції

(Інтелектуальне авто):
Зйомка з автоматичним розпізнаванням сцени.

P (Програмне авто):
Зйомка з автоматично відрегульованою експозицією (і витримкою, і величиною діафрагми (значення F)). Крім цього, різні налаштування можна вибирати за допомогою меню.

A (Пріорит. діафрагми):
Налаштування діафрагми та зйомка, коли потрібно розмити фон тощо.

S (Пріорит. витримки):
Зйомка об’єктів, які швидко рухаються, тощо шляхом налаштування витримки вручну.

M (Ручна експозиція):
Фотозйомка з потрібною експозицією шляхом налаштування експозиції (витримки та значення діафрагми (значення F)).

1/2/3 (Відкликан. пам'яті):
Зйомка з автоматичним встановленням часто використовуваних режимів або заздалегідь збережених цифрових значень.

(Фільм/Упов.&прис.):
Дозволяє змінити режим експозиції для відеозйомки та зйомки відео в уповільненому/прискореному режимі.

(Панорамний огляд):
Панорамна зйомка на основі зіставлення зображення.