Масштабування чіткого зображення/цифрове масштабування (Масштабування)

Якщо використовується будь-яка функція масштабування, крім оптичного масштабування, можна перевищувати діапазон оптичного масштабування.

Масштабування чіткого зображення та цифрове масштабування не можна одночасно використовувати з розумним телеконвертером. Для використання будь-якої функції масштабуванням, крім оптичного масштабування, не призначайте функцію (Цифр. телеконверт.) будь-яким користувацьким кнопкам.

  1. MENU (Налаштуван. функ.зйом.2) → [Кл.корист.(Зйомка)] → призначте функцію [Масштабування] для [Кнопка (Кн. цифр. телеконв.)].
  2. MENU (Налаштуван. функ.зйом.2) → [Налашт. масштаб.][Увімк:Масш.чіт.зоб.] або [Увімк:Цифр. масшт.].
  3. Натисніть кнопку (Цифр. телеконверт.), а тобі виберіть потрібний масштаб збільшення, натискаючи лівий/правий край мультиселектора.
    Натисніть посередині мультиселектора, щоб вийти.
    • Цю функцію можна також налаштувати, вибравши MENU (Налаштуван. функ.зйом.2) → [Масштабування].