Відкликання (Налаштуван. функ.зйом.1/Налаштуван. функ.зйом.2)

Зйомка з автоматичним відновленням часто використовуваних режимів або налаштувань фотоапарата, заздалегідь збережених за допомогою [/ Пам'ять].

  1. Встановіть диск перемикання режимів у положення 1, 2 або 3 (Відкликан. пам'яті).
  2. Натисніть посередині мультиселектора для підтвердження.
    • Зареєстровані режими або налаштування можна також викликати, вибравши MENU → (Налаштуван. функ.зйом.1) → [/ Відкликання].

Підказка

  • Щоб викликати з карти пам’яті збережені налаштування, встановіть диск перемикання режимів у положення 1, 2 або 3, а тоді виберіть потрібний номер, натискаючи лівий/правий край мультиселектора.
  • Якщо викликати з карти пам’яті збережені налаштування, їх буде викликано з карти пам'яті, що знаходиться у гнізді, вказаному в [Вибр. запис. носій]. Для підтвердження гнізда для карти пам’яті виберіть MENU → (Налаштуван.) → [Вибр. запис. носій].
  • Цей фотоапарат дозволяє викликати налаштування, збережені на карті пам’яті з використанням іншого фотоапарата такої ж моделі.

Примітка

  • Якщо після встановлення налаштувань зйомки налаштувати параметр [/ Відкликання], пріоритет матимуть заздалегідь збережені налаштування, а поточні встановлені налаштування можуть бути втрачені. Перед зйомкою перевірте індикацію на екрані.