Налаштув.Bluetooth

Керування налаштуваннями підключення фотоапарата до смартфона за допомогою з'єднання Bluetooth. Перш ніж користуватися функцією передавання інформації про місцезнаходження необхідно з'єднати фотоапарат і смартфон.
Якщо треба з'єднати фотоапарат і смартфон для використання функції передавання інформації про місцезнаходження, дивіться розділ «Нал. зв'яз. з розт.».

  1. MENU (Бездротовий) → [Налаштув.Bluetooth] → потрібний параметр.

Детальна інформація про пункти меню

Функція Bluetooth (Увімк/Вимк):
Встановлюється, чи треба активувати функцію Bluetooth фотоапарата.
Спарювання:
Відображається екран з'єднання фотоапарата і смартфона з використанням PlayMemories Mobile.
Відоб.адресу прист.:
Відображення BD-адреси фотоапарата.