Програмне авто

Зйомка з автоматично відрегульованою експозицією (як витримкою шторки, так і величиною діафрагми).

Можна налаштувати функції зйомки, такі як [ISO].
  1. Встановіть диск перемикання режимів у положення P (Програмне авто).
  2. Встановіть потрібні налаштування функцій зйомки.
  3. Відрегулюйте фокус і зробіть знімок.

Зміна програми

Якщо спалах не використовується, комбінацію витримки і діафрагми (значення F) можна змінити, не змінюючи встановленого фотоапаратом значення експозиції.

Для коригування експозиції обертайте передній/задній диск, утримуючи кнопку спуску натисненою до половини, і виберіть комбінацію діафрагми та витримки.

  • Під час повертання переднього/заднього диска індикація «P» на екрані змінюється на індикацію «P*».
  • Для виходу з режиму зміни програми встановіть інший режим зйомки, крім [Програмне авто], або вимкніть фотоапарат.

Примітка

  • Можливість використання режиму програмного зміщення залежить від рівня яскравості навколишнього середовища.
  • Налаштуйте інший режим зйомки, ніж «P», або вимкніть живлення, щоб скасувати введене налаштування.
  • У разі зміни рівня яскравості змінюються також значення діафрагми (значення F) та витримки, а значення коригування залишається таким самим.