Фільм/Упов.&прис.

Для зйомки відео або зйомки в уповільненому/прискореному режимі можна вибрати режим експозиції. Параметри та швидкість відтворення для зйомки в уповільненому/прискореному режимі можна змінити за допомогою [Упов.&прис. нал.].

  1. Поверніть диск перемикання режимів у положення (Фільм/Упов.&прис.).
  2. MENU (Налаштуван. функ.зйом.2) → [Фільм/Упов.&прис.] → потрібний параметр.
  3. Щоб розпочати запис, натисніть кнопку MOVIE (відео).
    • Щоб зупинити запис, натисніть кнопку MOVIE (відео) ще раз.

Детальна інформація про пункти меню

Програмне авто / Програмне авто:
Зйомка з автоматично відрегульованою експозицією (як витримкою шторки, так і величиною діафрагми).
Пріорит. діафрагми / Пріорит. діафрагми:
Зйомка після налаштування значення діафрагми вручну.
Пріорит. витримки / Пріорит. витримки:
Зйомка після налаштування витримки вручну.
Ручна експозиція / Ручна експозиція:
Зйомка після налаштування експозиції (витримки та значення діафрагми) вручну.

Примітка

  • Якщо під час зйомки звичайного відео або відео в уповільненому/прискореному режимі використовується передній мультирегулятор, встановіть перемикач з фіксатором переднього мультирегулятора у положення «OFF». Якщо під час зйомки звичайного відео або відео в уповільненому/прискореному режимі скористатися переднім мультирегулятором, і при цьому перемикач з фіксатором переднього мультирегулятора знаходиться у положенні «ON», буде записано звук роботи переднього мультирегулятора.
  • Коли встановлено режим зйомки (Фільм/Упов.&прис.), параметр [Система AF] має фіксоване значення [Тільки виділ.фаз.AF]. Точок фокусування може бути не більше 61.