Ліцензія

Примітки щодо ліцензії

У цьому виробі використовується різне програмне забезпечення, яке надається на основі ліцензійних угод із власниками авторських прав на них. Відповідно до вимог власників авторських прав на ці програми ми зобов’язані надати вам подану далі інформацію. Тексти ліцензій (англійською мовою) збережено у внутрішній пам’яті виробу. Щоб ознайомитися із ліцензіями в папці «PMHOME» — «LICENSE», встановіть підключення виробу до комп’ютера як зовнішнього запам’ятовуючого пристрою.

ЛІЦЕНЗІЯ НА ЦЕЙ ПРОДУКТ НАДАЄТЬСЯ ЗГІДНО ЛІЦЕНЗІЇ НА ГРУПУ ПАТЕНТІВ AVC ДЛЯ ОСОБИСТОГО ТА ІНШОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ КОРИСТУВАЧЕМ З МЕТОЮ:

(i) КОДУВАННЯ ВІДЕО ВІДПОВІДНО ДО СТАНДАРТУ AVC («ВІДЕО AVC»)

ТА/АБО

(ii) ДЕКОДУВАННЯ ВІДЕО AVC, ЯКЕ БУЛО ЗАКОДОВАНО КОРИСТУВАЧЕМ ДЛЯ ОСОБИСТОГО ВИКОРИСТАННЯ, ТА/АБО ЯКЕ БУЛО ОТРИМАНО ВІД ПОСТАЧАЛЬНИКА ВІДЕО, ЩО МАЄ ЛІЦЕНЗІЮ НА НАДАННЯ ВІДЕО AVC.

ДЛЯ БУДЬ-ЯКОГО ІНШОГО ВИКОРИСТАННЯ ЛІЦЕНЗІЯ НЕ НАДАЄТЬСЯ І НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА. ДОДАТКОВУ ІНФОРМАЦІЮ, ЗОКРЕМА ЩОДО ПРОМОЦІЙНОГО, ВНУТРІШНЬОГО ТА КОМЕРЦІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ І ЛІЦЕНЗУВАННЯ, МОЖНА ОТРИМАТИ, ЗВЕРНУВШИСЬ ДО КОМПАНІЇ MPEG LA, L.L.C.

ДИВ. HTTP://WWW.MPEGLA.COM

Про прикладне програмне забезпечення GNU GPL/LGPL

Виріб використовує програмне забезпечення, на яке розповсюджується Загальна публічна ліцензія (General Public License) GNU (далі у тексті — «GPL») або Загальна публічна ліцензія (General Public License) обмеженого використання GNU Lesser (далі у тексті — «LGPL»).
Це означає, що за умовами ліцензій GPL/LGPL, які додаються, користувач має право на доступ, зміни і подальше розповсюдження вихідного коду цих програм.
Вихідний код доступний в Інтернеті.
Щоб його завантажити, скористайтеся такою URL-адресою:
http://oss.sony.net/Products/Linux/
Просимо користувачів не звертатися до нас стосовно вмісту вихідного коду.