Режим протягання

Виберіть відповідний режим для об'єкта, як-от один знімок, безперервна зйомки або пакетна зйомка.

  1. Натисніть кнопку / (Режим протягання) → виберіть потрібний параметр.
    • Режим роботи шторки можна також встановити, вибравши MENU (Налаштуван. функ.зйом.1) → [Режим протягання].

Детальна інформація про пункти меню

Покадрова зйомка:
Це звичайний режим зйомки.
Безперерв. зйомка:
Виконується неперервна зйомка, доки утримується кнопка спуску.
Автоспуск:
Зйомка зображення за допомогою автоспуску через встановлену кількість секунд після натиснення кнопки спуску.
Автоспуск (безп.):
Зйомка встановленої кількості зображень за допомогою автоспуску через встановлену кількість секунд після натиснення кнопки спуску.
Безпер. брекетинг:
Зйомка зображень із різними рівнями яскравості під час утримування кнопки спуску.
Покадр. брекетинг:
Послідовна покадрова зйомка встановленої кількості зображень із різним рівнем яскравості.
Брекет. бал. білого:
Зйомка трьох зображень із різним рівнем колірних тонів відповідно до встановлених налаштувань балансу білого, температури кольору та колірного фільтра.
Брекетинг DRO:
Зйомка трьох зображень із різним рівнем застосування оптимізатора динамічного діапазону.