Відтворення зображень на екрані перегляду мініатюр зображень (Індекс зображень)

У режимі відображення можна відтворювати кілька зображень одночасно.

  1. Поки відображається зображення, посуньте важіль W/T (масштабування) у сторону W.
  2. Оберіть зображення, натискаючи верхній, нижній, лівий або правий край диска керування чи обертаючи диск керування.

Зміна кількості відображуваних зображень

MENU(Відтворення) → [Індекс зображень] → потрібний параметр.

Детальна інформація про пункти меню

9 зображень/25 зображень


Повернення у режим відтворення одного зображення

Виберіть потрібне зображення і натисніть посередині диска керування.

Швидке відображення потрібного зображення

За допомогою диска керування виберіть панель зліва на екрані перегляду мініатюр зображень і натисніть верхній/нижній край диска керування. Якщо вибрано панель, екран календаря чи екран вибору папок можна відобразити, натиснувши посередині. Крім того, режим перегляду можна змінити, вибравши відповідну піктограму.