Відеозйомка

За замовчуванням функція початку/зупинення відеозйомки призначена кнопці MOVIE (відеозйомка). Щоб розпочати відеозйомку з режиму фотозйомки, натисніть кнопку MOVIE.

 1. Натисніть кнопку Фото/Відео/S&Q (A), щоб вибрати режим відеозйомки.
  Щоразу, коли ви натискаєте кнопку, режим зйомки змінюється в такому порядку: режим фотозйомки, режим відеозйомки, зйомка в уповільненому/прискореному режимі.

  Зображення розташування кнопки Фото/Відео/S&Q

 2. MENU → (Налаштуван. функ.зйом.2) → [Режим зйомки] → потрібний режим зйомки.
 3. Щоб розпочати запис, натисніть кнопку MOVIE.

 4. Щоб зупинити запис, натисніть кнопку MOVIE ще раз.

Підказка

 • Функцію початку/зупинення відеозйомки можна призначити потрібній клавіші. MENU(Налаштуван. функ.зйом.2) → [Кл.корист.] → призначте [Відеозйомка] потрібній кнопці.
 • Щоб вказати область, на якій потрібно сфокусуватися, встановіть цю область за допомогою налаштування [Обл. фокусування].
 • Щоб обличчя залишилося у фокусі, налаштуйте композицію таким чином, щоб рамка фокусування накладалася на рамку розпізнавання обличчя, або встановіть для [Обл. фокусування] значення [Широкий].
 • Щоб швидко сфокусуватися під час відеозйомки, натисніть кнопку затвора до половини. (У деяких випадках може бути записаний звук роботи механізму автофокусування.)
 • Щоб відрегулювати витримку та значення витримки, перейдіть у режим відеозйомки та виберіть потрібний режим експозиції в меню [Режим зйомки].
 • Наведені далі налаштування фотозйомки застосовуються до відеозйомки:
  • Баланс білого
  • Творчий стиль
  • Режим виміру
  • Пріор.обл./очей AF
  • Пріор.обл. в м/вим.
  • Оптиміз. D-діапаз.
  • Корекція об'єктива
 • Під час відеозйомки можна змінювати налаштування чутливості ISO, корекції експозиції та зони фокусування.
 • Під час відеозйомки доступні значення ISO між ISO 100 та ISO 32000. Якщо вибрано більше значення ISO, ніж ISO 32000, налаштування автоматично змінюється на ISO 32000. Після завершення відеозйомки відновлюється початкове значення ISO.
 • Під час відеозйомки доступні значення ISO між ISO 100 та ISO 32000. Якщо вибрано менше значення ISO, ніж ISO 100, налаштування автоматично змінюється на ISO 100. Після завершення відеозйомки відновлюється початкове значення ISO.
 • Якщо встановити для параметра [Пок. інф. про HDMI] значення [Вимкнути], тоді під час відеозйомки зняте зображення буде виводитися без інформації про зйомку.

Примітка

 • Під час відеозйомки може бути записано звук роботи об’єктива та виробу.
  Щоб вимкнути звук, виберіть MENU → (Налаштуван. функ.зйом.2) → [Запис звуку][Вимк].
 • Щоб під час використання об’єктива Power Zoom не записувався звук роботи кільця масштабування, рекомендується вести відеозапис за допомогою важелю масштабування об’єктива. Для використання важеля масштабування обережно покладіть на нього палець та оперуйте важелем без ривків.
 • Після зйомки відображається значок запису даних. Не виймайте карту пам'яті, поки відображається значок.
 • Під час безперервної зйомки відео температура фотоапарата підвищується, і фотоапарат може здаватися теплим. Це не є ознакою несправності. Також може з'явитися індикація [Висока внутрішня температура. Дайте камері охолонути.]. У таких випадках вимкніть живлення, а тоді дайте фотоапарату охолонути і почекайте, доки він не буде готовий до подальшої зйомки.
 • Поява значка (значок попередження про перегрівання) свідчить про підвищення температури фотоапарата. Вимкніть живлення, а тоді дайте фотоапарату охолонути і почекайте, доки він не буде готовий до подальшої зйомки.
 • Інформацію про час неперервного відеозапису читайте в розділі «Тривалість запису відео». Після завершення відеозйомки можна розпочати нову зйомку, натиснувши повторно кнопку MOVIE. Залежно від температури виробу або акумулятора запис може бути зупинено для захисту виробу.
 • Якщо вибрано режим відеозйомки або під час зйомки в уповільненому/прискореному режимі, неможливо вибрати [Відстеження] для [Обл. фокусування].
 • Під час зйомки відео в режимі [Програмне авто], значення діафрагми та витримка затвора встановлюються автоматично і не можуть бути змінені. З цієї причини при яскравому освітленні витримка може стати коротшою і рух об'єкта може бути не плавним. Зміна режиму зйомки та регулювання значення діафрагми й витримки дозволяють зробити рух об’єкта плавним.
 • У режимі відеозйомки в [Ефект малюнка] не можна встановити такі налаштування. Коли розпочинається відеозйомка, тимчасово встановлюється [Вимк].
  • М'який фокус
  • Живопис HDR
  • Насичен. монохр.
  • Мініатюра
  • Акварель
  • Ілюстрація
 • Функція розпізнавання обличчя/функція розпізнавання ока недоступна у таких ситуаціях.
  • Для параметра [Формат файла] встановлено значення [XAVC S 4K], для [Налашт. запису] встановлено значення [30p 100M]/[25p 100M] або [30p 60M]/[25p 60M], а для [Вибір виходу 4K] встановлено значення [Карта пам.+HDMI].
  • Параметр [Формат файла] має значення [XAVC S HD], а параметр [Налашт. запису] має значення [120p 100M]/[100p 100M] або [120p 60M]/[100p 60M].
 • Якщо під час зйомки відео із низькою чутливістю ISO спрямувати фотоапарат на надзвичайно сильне джерело світла, світла ділянка зображення може бути записана як чорна ділянка.