Безп.відтв. інтер.

Безперервне відтворення зображень, знятих в режимі інтервальної зйомки.

Для створення відео із зображень, знятих в режимі інтервальної зйомки, скористайтесь комп'ютерним програмним забезпеченням Imaging Edge Desktop (Viewer). Створювати відео із фотографій на фотоапараті неможливо.

  1. MENU → (Відтворення) → [Безп.відтв. інтер.].
  2. Виберіть групу зображень для відтворення, а тоді натисніть посередині диска керування.

Підказка

  • На екрані відтворення для початку безперервного відтворення натисніть кнопку вниз під час відображення зображення групи.
  • Під час відтворення для продовження або призупинення відтворення натисніть кнопку вниз.
  • Для зміни швидкості відтворення під час відтворення обертайте коліщатко керування або диск керування. Швидкість відтворення можна також змінити, вибравши MENU → (Відтворення) → [Швидк. відтв. інт.].
  • Також можна безперервно відтворювати зображення, зняті в режимі безперервної зйомки.