Нал.файл/папки (фотозйомка)

Встановлення імен файлів для фотографій, що знімаються, та визначення папок для збереження знятих фотографій.

  1. MENU → (Налаштуван.) → [Нал.файл/папки] → потрібний параметр.

Детальна інформація про пункти меню

Номер файла:
Можна вибрати спосіб призначення номерів файлів для фотографій.
[Серія]: не скидати номери файлів для кожної папки.
[Скидання]: скидати номери файлів для кожної папки.
Встан. ім'я файла:
Можна вказати перші три символи імені файлу.
Назва папки:
Можна встановити спосіб призначення назв папок.
[Стандартн. формат]: папки отримують назви у форматі «номер папки + MSDCF».
Наприклад: 100MSDCF
[Формат дати]: папки отримують назви у форматі «номер папки + Р (остання цифра року)/ММ/ДД».
Приклад: 10010405 (номер папки: 100, дата: 04/05/2021)

Примітка

  • Для [Встан. ім'я файла] можна використовувати лише великі літери, цифри та підкреслення. Підкреслення не може бути першим символом.
  • Три символи, обрані за допомогою функції [Встан. ім'я файла], застосовуються лише до файлів, записаних після збереження налаштування.