Інтелектуальне авто

Фотоапарат знімає з автоматичним розпізнаванням сцени.

  1. Натисніть кнопку Фото/Відео/S&Q, щоб вибрати режим фотозйомки.
  2. MENU (Налаштуван. функ.зйом.1) → [Режим зйомки][Інтелектуальне авто].
  3. Наведіть фотоапарат на об’єкт.
    Коли фотоапарат розпізнає сцену, на екрані з’явиться піктограма цієї сцени.

  4. Відрегулюйте фокус і зробіть знімок.

Примітка

  • Виріб не розпізнає сцену, коли знімати зображення із використанням інших функцій масштабування, ніж функція оптичного масштабування.
  • Виріб може не розпізнавати сцену належним чином за деяких умов зйомки.
  • В режимі [Інтелектуальне авто] більшість функцій встановлюються автоматично і змінити налаштування неможливо