Налаштув.Bluetooth

Керування налаштуваннями підключення фотоапарата до смартфона або пульта дистанційного керування Bluetooth за допомогою з'єднання Bluetooth.
Якщо треба з'єднати фотоапарат і смартфон для використання функції отримання інформації про місцезнаходження, дивіться розділ «Нал. зв'яз. з розт.».
Якщо треба виконати спарювання для використання пульта дистанційного керування Bluetooth, дивіться розділ «Дист. кер. Bluetooth».

  1. MENU (Мережа) → [Налаштув.Bluetooth] → потрібний параметр.

Детальна інформація про пункти меню

Функція Bluetooth (Увімк/Вимк):
Встановлюється, чи треба активувати функцію Bluetooth фотоапарата.
Спарювання:
Відображається екран спарювання фотоапарата зі смартфоном або пультом дистанційного керування Bluetooth.
Відоб.адресу прист.:
Відображення BD-адреси фотоапарата.