Нал. зв'яз. з розт.

Програмою Imaging Edge Mobile можна користуватися для отримання інформації про місцезнаходження зі смартфона, підключеного до фотоапарата за допомогою Bluetooth. Отриману інформацію про місцезнаходження можна записувати під час зйомки зображень.

Попередня підготовка

Для використання функції отримання інформації про місцезнаходження фотоапарата потрібна програма Imaging Edge Mobile.

Якщо «Прив'язка інформ. про місцезнах.» не відображається у верхній частині сторінки Imaging Edge Mobile, треба заздалегідь виконати такі дії.

 1. Встановіть на смартфоні програму Imaging Edge Mobile.

  • Програму Imaging Edge Mobile можна встановити з магазину програм на смартфоні. Якщо програму вже встановлено, оновіть її до останньої версії.
 2. Перенесіть попередньо зняте зображення на смартфон за допомогою функції [Надісл. на смартф.] фотоапарата.

  • Після передачі знятого за допомогою фотоапарата зображення на смартфон, у верхній частині сторінки програми з'явиться «Прив'язка інформ. про місцезнах.».

Процедура керування

Значок смартфона: операції на смартфоні

Значок фотоапарата: операції на фотоапараті

 1. Значок смартфона: перевірте, щоб на смартфоні було увімкнено функцію Bluetooth.

  • Не встановлюйте з'єднання Bluetooth на екрані налаштування смартфона. У кроках з 2 по 7 з'єднання встановлюється з використанням фотоапарата і програми Imaging Edge Mobile.
  • Якщо випадково встановлено з'єднання на екрані налаштування смартфона у кроці 1, скасуйте це з'єднання, а тоді встановіть нове з'єднання, виконавши кроки з 2 по 7 і використовуючи фотоапарат та програму Imaging Edge Mobile.
 2. Значок фотоапарата: на фотоапараті виберіть MENU (Мережа) → [Налаштув.Bluetooth][Функція Bluetooth] [Увімк].

 3. Значок фотоапарата: на фотоапараті виберіть MENU (Мережа) → [Налаштув.Bluetooth] [Спарювання].

 4. Значок смартфона: запустіть на смартфоні програму Imaging Edge Mobile і виберіть «Прив'язка інформ. про місцезнах.».

  • Якщо «Прив'язка інформ. про місцезнах.» не відображається, виконайте кроки із розділу «Попередня підготовка» вище.

 5. Значок смартфона: активуйте [Прив'язка інформ. про місцезнах.] на екрані налаштування [Прив'язка інформ. про місцезнах.] програми Imaging Edge Mobile.

 6. Значок смартфона: дотримуйтесь вказівок на екрані налаштування [Прив'язка інформ. про місцезнах.] програми Imaging Edge Mobile, а тоді виберіть ваш фотоапарат зі списку.

 7. Значок фотоапарата: коли на моніторі фотоапарата з'явиться повідомлення, виберіть [OK].

  • З'єднання між фотоапаратом і програмою Imaging Edge Mobile встановлено.
 8. Значок фотоапарата: на фотоапараті виберіть MENU (Мережа) → [Нал. зв'яз. з розт.] [Зв'яз.з інф. розташ.] [Увімк].

  • (піктограма отримання інформації про місцезнаходження) буде відображатись на моніторі фотоапарата. Інформація про місцезнаходження, отримана смартфоном за допомогою GPS тощо, буде записана під час зйомки зображень.

Детальна інформація про пункти меню

Зв'яз.з інф. розташ.:
Встановлюється, чи треба отримувати інформацію про місцезнаходження через підключення до смартфона.
Автокорекція часу:
Встановлюється, чи треба автоматично виправляти налаштування дати на фотоапараті за допомогою інформації з підключеного смартфона.
Авторегулюв. обл.:
Встановлюється, чи треба автоматично виправляти налаштування регіону на фотоапараті за допомогою інформації з підключеного смартфона.

Піктограми, що відображаються під час отримання інформації про місцезнаходження

(отримання інформації про місцезнаходження): фотоапарат отримує інформацію про місцезнаходження.

(отримати інформацію про місцезнаходження неможливо): фотоапарат не може отримати інформацію про місцезнаходження.

(з'єднання Bluetooth наявне): з'єднання Bluetooth зі смартфоном встановлено.

(з'єднання Bluetooth відсутнє): з'єднання Bluetooth зі смартфоном не встановлено.

Підказка

 • Інформацію про місцезнаходження можна отримати коли на смартфоні запущено програму Imaging Edge Mobile, навіть якщо монітор смартфона вимкнений. Проте якщо фотоапарат був деякий час вимкнений, після вмикання фотоапарата інформація про місцезнаходження може бути отримана не одразу. У такому випадку інформація про місцезнаходження буде отримана одразу, якщо відкрити на смартфоні екран Imaging Edge Mobile.
 • Якщо програма Imaging Edge Mobile не працює, як-от під час перезапуску смартфона, запустіть програму Imaging Edge Mobile для продовження отримання інформації про місцезнаходження.
 • Якщо функція надання інформації про місцезнаходження не працює належним чином, перегляньте наведені нижче зауваження і виконайте з'єднання знову.
  • Перевірте, щоб на смартфоні було увімкнено функцію Bluetooth.
  • Перевірте, щоб фотоапарат не було з'єднано з іншими пристроями за допомогою функції Bluetooth.
  • Перевірте, щоб для параметра [Режим польоту] на фотоапараті було встановлено значення [Вимк].
  • Видаліть інформацію про з'єднання фотоапарата, записану в програмі Imaging Edge Mobile.
  • Виконайте для фотоапарата [Скин. налашт. мер.].
 • Більш детальні інструкції дивіться на вказаній нижче сторінці підтримки.
  https://www.sony.net/iem/btg/

Примітка

 • Під час ініціалізації фотоапарата також видаляється інформація про з'єднання. Перш ніж знову виконувати з'єднання, спочатку видаліть інформацію про з'єднання фотоапарата, записану в налаштуваннях Bluetooth смартфона та програмі Imaging Edge Mobile.
 • Інформація про місцезнаходження не буде записана, якщо її неможливо отримати, як-от за відсутності з'єднання Bluetooth.
 • Фотоапарат можна з'єднати із максимум 15 пристроями Bluetooth, проте інформацію про місцезнаходження можна отримувати лише з одного смартфона. Якщо треба отримувати інформацію про місцезнаходження з іншого смартфона, вимкніть на вже підключеному смартфоні функцію [Прив'язка інформ. про місцезнах.].
 • Якщо зв'язок Bluetooth нестабільний, переконайтесь, щоб між фотоапаратом і з'єднаним смартфоном не було жодних перешкод, як-от людей або металевих предметів.
 • Для з'єднання фотоапарата зі смартфоном обов'язково використовуйте меню [Прив'язка інформ. про місцезнах.] програми Imaging Edge Mobile.
 • Для використання функції отримання інформації про місцезнаходження виберіть для параметра [Дист. кер. Bluetooth] значення [Вимк].
 • Відстань зв'язку при використанні Bluetooth або Wi-Fi може різнитися залежно від умов використання.

Підтримувані смартфони

 Найновішу інформацію дивіться на сторінці служби підтримки.

https://www.sony.net/iem/btg/


 • Для отримання детальної інформації про версії Bluetooth, сумісні з вашим смартфоном, завітайте на веб-сайт виробника вашого смартфона.