Ліцензія

Примітки щодо ліцензії

У цьому виробі використовується різне програмне забезпечення, яке надається на основі ліцензійних угод із власниками авторських прав на них. Відповідно до вимог власників авторських прав на ці програми ми зобов’язані надати вам подану далі інформацію. Тексти ліцензій (англійською мовою) збережено у внутрішній пам’яті виробу. Щоб ознайомитися із ліцензіями в папці «PMHOME» — «LICENSE», встановіть підключення виробу до комп’ютера як зовнішнього запам’ятовуючого пристрою.

ЛІЦЕНЗІЯ НА ЦЕЙ ПРОДУКТ НАДАЄТЬСЯ ЗГІДНО ЛІЦЕНЗІЇ НА ГРУПУ ПАТЕНТІВ AVC ДЛЯ ОСОБИСТОГО ТА ІНШОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ КОРИСТУВАЧЕМ З МЕТОЮ:

(i) КОДУВАННЯ ВІДЕО ВІДПОВІДНО ДО СТАНДАРТУ AVC («ВІДЕО AVC»)

ТА/АБО

(ii) ДЕКОДУВАННЯ ВІДЕО AVC, ЯКЕ БУЛО ЗАКОДОВАНО КОРИСТУВАЧЕМ ДЛЯ ОСОБИСТОГО ВИКОРИСТАННЯ, ТА/АБО ЯКЕ БУЛО ОТРИМАНО ВІД ПОСТАЧАЛЬНИКА ВІДЕО, ЩО МАЄ ЛІЦЕНЗІЮ НА НАДАННЯ ВІДЕО AVC.

ДЛЯ БУДЬ-ЯКОГО ІНШОГО ВИКОРИСТАННЯ ЛІЦЕНЗІЯ НЕ НАДАЄТЬСЯ І НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА. ДОДАТКОВУ ІНФОРМАЦІЮ, ЗОКРЕМА ЩОДО ПРОМОЦІЙНОГО, ВНУТРІШНЬОГО ТА КОМЕРЦІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ І ЛІЦЕНЗУВАННЯ, МОЖНА ОТРИМАТИ, ЗВЕРНУВШИСЬ ДО КОМПАНІЇ MPEG LA, L.L.C.

ДИВ. HTTPS://WWW.MPEGLA.COM

Про прикладне програмне забезпечення GNU GPL/LGPL

Програмне забезпечення, що використовується в цьому виробі, містить захищене авторськими правами програмне забезпечення, яке надається за ліцензією GPLv2 та іншими ліцензіями, що може вимагати доступу до вихідного коду. Копію відповідного вихідного коду, що вимагається згідно GPLv2 (та інших ліцензій), можна знайти за посиланням https://www.sony.net/Products/Linux/.

Копію вихідного коду, що вимагається згідно GPLv2, можна отримати в нас на фізичному носії протягом трьох років після останнього відвантаження цього виробу, для чого треба заповнити відповідну форму за посиланням https://www.sony.net/Products/Linux/.

Дана пропозиція дійсна для усіх отримувачів цієї інформації.