Швидк. відтв. інт.

Встановлення швидкості відтворення для фотографій під час [Безп.відтв. інтер.].
  1. MENU → (Відтворення) → [Швидк. відтв. інт.] → потрібний параметр.

Підказка

  • Також для зміни швидкості відтворення обертайте коліщатко керування або диск керування під час [Безп.відтв. інтер.].