Реєст.налаш.кам.

Ця функція дає змогу зареєструвати часто використовувані режими чи налаштування фотоапарата. Один запис можна зареєструвати до фотоапарата та до чотирьох до карти пам’яті (з M1 по M4). Зареєстровані налаштування можна викликати під час зйомки. Налаштування можна реєструвати окремо в режимі фотозйомки, режимі відеозйомки та в уповільненому/прискореному режимі.

  1. Встановіть на виробі потрібні налаштування для збереження.
  2. MENU(Налаштуван. функ.зйом.1) → [Реєст.налаш.кам.] → потрібний номер.
    Буде зареєстровано налаштування зйомки наразі вибраного режиму (режим фотозйомки / режим відеозйомки / уповільнений та прискорений режим). Наприклад, якщо вибрати режим фотозйомки, налаштування буде зареєстровано для фотозйомки, і їх можна буде викликати в меню [Режим зйомки].
  3. Натисніть посередині диска керування для підтвердження.

Елементи, які можна зберегти

  • Можна зареєструвати різні функції для використання під час зйомки. Функції, які можна зареєструвати, відображаються у меню фотоапарата.
  • Діафрагма (діафрагмове число)
  • Витримка

Зміна збережених налаштувань

Змініть налаштування на потрібне та знову зареєструйте його з тим самим номером.

Примітка

  • Номера комірок пам'яті з M1 по M4 можна вибирати лише якщо у виріб встановлено карту пам’яті.
  • Зберегти режим зміни програми неможливо.