Режим зйомки (відеозйомка)

Можна вибрати режим відеозйомки.

  1. Натисніть кнопку Фото/Відео/S&Q, щоб вибрати режим відеозйомки.
  2. MENU (Налаштуван. функ.зйом.2) → [Режим зйомки] → потрібний режим зйомки.

Детальна інформація про пункти меню

Інтелектуальне авто:
Зйомка відео з автоматичним розпізнаванням сцени.
Програмне авто:
Зйомка з автоматично відрегульованою експозицією (як витримкою шторки, так і величиною діафрагми).
Пріорит. діафрагми:
Зйомка після налаштування значення діафрагми вручну.
Пріорит. витримки:
Зйомка після налаштування витримки вручну.
Ручна експозиція:
Зйомка після налаштування експозиції (витримки та значення діафрагми) вручну.
Відкл.налаш.кам.:
Зйомка з автоматичним установленням часто вживаних режимів або заздалегідь збережених цифрових значень.