Режим протягання

Виберіть відповідний режим для об'єкта, як-от один знімок, безперервна зйомки або пакетна зйомка.

  1. Виберіть / (Режим протягання) на диску керування → потрібний параметр.
    • Режим роботи шторки можна також встановити, вибравши MENU (Налаштуван. функ.зйом.1) → [Режим протягання].
  2. Виберіть потрібний режим, натиснувши правий/лівий край диска керування.

Детальна інформація про пункти меню

Покадрова зйомка:
Це звичайний режим зйомки.
Безперерв. зйомка:
Виконується неперервна зйомка, доки утримується кнопка спуску.
Автоспуск:
Зйомка зображення за допомогою автоспуску через встановлену кількість секунд після натиснення кнопки спуску.
Автоспуск (безп.):
Зйомка встановленої кількості зображень за допомогою автоспуску через встановлену кількість секунд після натиснення кнопки спуску.
Безпер. брекетинг:
Зйомка зображень із різними рівнями експозиції під час утримування кнопки спуску.
Покадр. брекетинг:
Послідовна зйомка встановленої кількості зображень із різним рівнем експозиції.
Брекет. бал. білого:
Зйомка трьох зображень із різним рівнем колірних тонів відповідно до встановлених налаштувань балансу білого, температури кольору та колірного фільтра.
Брекетинг DRO:
Зйомка трьох зображень із різним рівнем застосування оптимізатора динамічного діапазону.

Примітка

  • Якщо встановлено режим зйомки [Спорт] із меню вибору сцени, [Покадрова зйомка] не працюватиме.