Функц. сенс. керув.: Сенсорний затвор

Фотоапарат автоматично фокусується на точці, якої ви торкаєтесь, і робить фотографію.
Заздалегідь встановіть для MENU (Налаштуван.) → [Сенсорне керуван.] значення [Увімк].

 1. Виберіть MENU (Налаштуван. функ.зйом.2) → [Сенсорний затвор][Функц. сенс. керув.].
 2. Коли відображається екран зйомки, торкніться значка всередині прямокутника у верхньому правому куті монітора.

  Позначка ліворуч від значка стає оранжевою, і буде активовано функцію спуску затвора торканням.

  • Для скасування режиму [Сенсорний затвор] знову торкніться значка .
  • Коли фотоапарат буде перезавантажено, функція спуску затвора торканням скасовується.
 3. Торкніться об’єкта для фокусування на ньому.

  Якщо об’єкт, якого ви торкаєтесь, знаходиться у фокусі, робиться фотографія.

Підказка

 • Наведеними нижче функціями зйомки можна керувати, торкаючись монітора.
  • Послідовна зйомка з використанням спуску затвора торканням

   Якщо для [Режим протягання] встановлено [Безперерв. зйомка], можна знімати послідовні зображення, торкаючись монітора.

  • Послідовна зйомка спортивних сюжетів з використанням спуску затвора торканням

   Якщо в меню вибору сцени встановлено режим зйомки [Спорт], можна записувати послідовні зображення, торкаючись монітора.

  • Безперервна зйомка з брекетингом з використанням спуску затвора торканням

   Виріб робить три знімки, одночасно автоматично змінюючи експозицію від базової до більш темної, а потім до більш світлої. Якщо для [Режим протягання] встановлено [Безпер. брекетинг], продовжуйте торкатись монітора до завершення зйомки. Після зйомки можна вибрати найкраще зображення.

Примітка

 • Функція [Сенсорний затвор] недоступна у таких ситуаціях:
  • Під час відеозйомки
  • Під час зйомки в уповільненому/прискореному режимі
  • Якщо вибрано режим зйомки [Панорамний огляд]
  • Коли для параметра [Режим фокусуван.] встановлено значення [Ручний фокус]
  • Коли для параметра [Обл. фокусування] встановлено значення [Регульована пляма]
  • Коли для параметра [Обл. фокусування] встановлено значення [Розшир. рег. пляма]
  • Коли для параметра [Обл. фокусування] встановлено значення [Відстеження: Регульов. пляма]
  • Коли для параметра [Обл. фокусування] встановлено значення [Відстеження: Розш. рег. пляма]
  • Поки використовується функція цифрового масштабування
  • Поки використовується [Масшт. чітк. зобр.]