Блокування AE

Якщо контрастність між об’єктом і фоном висока, наприклад у разі зйомки об’єкта з підсвіткою або об’єкта на фоні вікна, виміряйте рівень освітлення у точці, в якій об’єкт має відповідну яскравість, і зафіксуйте значення експозиції перед зйомкою. Щоб зменшити яскравість об’єкта, виміряйте рівень освітлення у точці, яка є світлішою за об’єкт, та зафіксуйте значення експозиції для всього екрана. Щоб збільшити яскравість об’єкта, виміряйте рівень освітлення у точці, яка є темнішою за об’єкт, та зафіксуйте значення експозиції для всього екрана.
  1. MENU (Налаштуван. функ.зйом.2) → [Кл.корист.] або [Кл.корист.] → потрібна кнопка, а тоді призначте функцію [Перемикання AEL] кнопці.
  2. Сфокусуйтеся на точці, в якій налаштовано експозицію.
  3. Натисніть кнопку, якій призначено [Перемикання AEL].
    Експозицію буде зафіксовано, і засвітиться піктограма (блокування AE).
  4. Знову сфокусуйтеся на об’єкті та натисніть кнопку спуску.
    • Щоб скасувати зафіксоване значення експозиції, натисніть кнопку, якій призначено функцію [Перемикання AEL].

Підказка

  • Якщо вибрати функцію [Утримання AEL] у меню [Кл.корист.] або [Кл.корист.], можна зафіксувати значення експозиції, утримуючи натисненою кнопку. Вибрати для функції [Утримання AEL] параметр [Ліва кнопка], [Права кнопка] або [Кнопка спуску] неможливо.

Примітка

  • [ Утримання AEL] та [ Перемикан. AEL] недоступні при використанні усіх функцій масштабування, окрім цифрового масштабування.