Налашт. файлу (відеозйомка)

Встановлення налаштувань для імен файлів записаного відео.

 1. MENU → (Налаштуван.) → [Налашт. файлу] → потрібний параметр.

Детальна інформація про пункти меню

Номер файла:
Можна налаштувати спосіб призначення номерів файлів для відео.
[Серія]: не скидати номери файлів, навіть якщо карту пам'яті змінено.
[Скидання]: скидати номер файлу, якщо карту пам'яті змінено.
Скид. лічильн. серії:
скидати лічильник серії, який використовується, коли для параметра [Номер файла] встановлено значення [Серія].
Форм. імені файлу:
Можна вибрати формат для імен відеофайлів.
[Стандартний]: ім’я файлу записаного відео починається з «C». Наприклад: C0001
[Заголовок]: ім’я файлу записаного відео отримує формат «заголовок + номер файлу».
[Дата + Заголовок]: ім’я файлу записаного відео отримує формат «дата + заголовок + номер файлу».
[Заголовок + Дата]: ім’я файлу записаного відео отримує формат «заголовок + дата + номер файлу».
Нал. імені заголов.:
Заголовок можна встановити, якщо параметр [Форм. імені файлу] має значення [Заголовок], [Дата + Заголовок] або [Заголовок + Дата].

Примітка

 • Для параметра [Нал. імені заголов.] можна використовувати лише букви, цифри та символи. Можна ввести до 37 символів.
 • Заголовки, визначені за допомогою функції [Нал. імені заголов.], застосовуються лише до відео, знятого після збереження налаштування.
 • Спосіб призначення назв папок відео встановити неможливо.
 • Якщо ви користуєтеся картою пам'яті SDHC, параметр [Форм. імені файлу] матиме фіксоване значення [Стандартний].
 • Якщо вставити карту пам’яті, для якої [Форм. імені файлу] має одне з наведених нижче значень, на іншому пристрої ця карта пам’яті може не працювати належним чином.
  • [Заголовок]
  • [Дата + Заголовок]
  • [Заголовок + Дата]
 • Якщо через видалення файлів тощо з'явилися номери, що не використовуються, ці номери будуть використані повторно, щойно буде застосовано номер файлу відео «9999».