Режим фокусуван.

Вибір методу фокусування відповідно до руху об’єкта.

 1. MENU (Налаштуван. функ.зйом.1) → [Режим фокусуван.] → потрібний параметр.

Детальна інформація про пункти меню

(Покадровий AF):
Після завершення фокусування виріб фіксує фокус. Використовуйте, коли об’єкт не рухається.

(Автоматичний AF):
[Покадровий AF] та [Безперервний AF] перемикаються відповідно до руху об’єкта. Якщо кнопку спуску натиснути до половини, виріб зафіксує фокус, коли виявить, що об’єкт не рухається, або продовжуватиме фокусування, коли об’єкт рухатиметься. Під час неперервної зйомки виріб зніматиме автоматично в режимі неперервного автофокусування, починаючи з другого знімка.

(Безперервний AF):
Виріб продовжує виконувати фокусування, поки кнопка спуску утримується натиснутою до половини. Цей параметр підходить для випадків, коли об’єкт зйомки рухається. У режимі [Безперервний AF] під час фокусування фотоапарат звуковий сигнал не подає.

(Прямий MF):
Після завершення автофокусування можна вручну виконати точне налаштування, що дозволяє сфокусуватися на об'єкті швидше, ніж якщо користуватися режимом ручного фокусування із самого початку. Це зручно у таких випадках як, наприклад, під час макрозйомки.

(Ручний фокус):
Налаштування фокуса вручну. Якщо не вдається сфокусуватися на об’єкті зйомки за допомогою функції автофокусування, скористайтесь ручним фокусуванням.

Індикатор фокусування

(світиться):
Об'єкт у фокусі і фокус зафіксовано.

(блимає):
Об'єкт не у фокусі.

(світиться):
Об'єкт у фокусі. Фокус буде коригуватися постійно, відповідно до рухів об'єкта.

(світиться):
Виконується фокусування.

Об'єкти, на яких важко сфокусуватися за допомогою автофокусування

 • Темні та віддалені об'єкти
 • Об'єкти із низькою контрастністю
 • Об'єкти, які видно крізь скло
 • Об'єкти, що швидко рухаються
 • Об’єкти, що відбивають світло або мають блискучу поверхню
 • Світло, що миготить
 • Об’єкти, що підсвічені ззаду
 • Повторювані однакові об’єкти, наприклад фасади будинків
 • Об’єкти в області фокусування із різною фокусною відстанню

Підказка

 • У режимі [Безперервний AF] можна зафіксувати фокус натисненням та утримуванням кнопки, якій призначено функцію [Блокування фокуса].
 • Якщо ви встановили фокус на безкінечність у режимі ручного фокусування або безпосереднього ручного фокусування, переконайтесь, що фокус установлено на достатньо віддалений об'єкт, подивившись на монітор.

Примітка

 • Функція [Автоматичний AF] доступна лише коли використовується об’єктив, який підтримує автофокусування із визначенням фази.
 • Якщо встановлено [Безперервний AF] або [Автоматичний AF], під час фокусування кут огляду може поступово змінюватися. Це не впливає на фактичні записані зображення.
 • Під час відеозйомки або зйомки в уповільненому/прискореному режимі доступні лише значення [Безперервний AF] та [Ручний фокус].