Кількість зображень, які можна записати

Коли ви вставляєте у фотоапарат карту пам’яті й вмикаєте його, на екрані з’являється кількість зображень, які можна зняти (у разі зйомки з поточними налаштуваннями).

Примітка

  • Якщо індикація «0» (кількість фотографій, які можна записати) блимає оранжевим кольором, це означає, що на карті пам’яті немає вільного місця. Замініть карту пам’яті іншою або видаліть зображення з поточної карти пам’яті.
  • Якщо індикація «NO CARD» блимає оранжевим кольором, це означає, що карту пам’яті не встановлено. Вставте карту пам’яті.

Кількість зображень, які можна зберегти на карті пам’яті

У таблиці нижче подано приблизну кількість зображень, які можна зберегти на карті пам’яті, відформатованій за допомогою цього фотоапарата. Значення визначено за допомогою стандартних карт пам’яті Sony.

Значення можуть різнитися залежно від умови зйомки й типу карти пам’яті, яка використовується.

[Розм. зобр. JPEG]: [L: 24M]
[ Формат]: [3:2] *1

(Одиниці: зображення)

Якість JPEG/ Формат файла 64 Гб 128 ГБ
JPEG Стандартний 10000 20000
JPEG Висока 6400 12000
JPEG Найвища 3100 6300
RAW і JPEG (стиснутий RAW)*2 1700 3400
RAW (стиснутий RAW) 2300 4600

*1Коли [ Формат] має інше значення, ніж [3:2], можна зняти більше зображень, ніж вказано у таблиці вище. (крім випадків, коли вибрано [RAW])

*2 [Якість JPEG] коли вибрано [RAW і JPEG]: [Висока]

Примітка

  • Навіть якщо кількість зображень, які можна записати, більша, ніж 9999, відображатиметься індикація «9999».
  • Вказані значення дійсні під час використання карти пам'яті Sony.