Режим зйомки (фотозйомка)

Можна вибрати режим фотозйомки відповідно до об’єкта, який потрібно зняти, або функції, яку потрібно налаштувати.

  1. Натисніть кнопку Фото/Відео/S&Q, щоб вибрати режим фотозйомки.
  2. MENU → (Налаштуван. функ.зйом.1) → [Режим зйомки] → потрібний режим зйомки.

Детальна інформація про пункти меню

Автоматичний режим:
Фотозйомка будь-якого об’єкта за будь-яких умов із хорошими результатами шляхом установлення значень, які визначено фотоапаратом як відповідні. Виберіть (Інтелектуальне авто) або (Супер авторежим).
Програмне авто:
Зйомка з автоматично відрегульованою експозицією (і витримкою, і величиною діафрагми (значення F)). Крім цього, різні налаштування можна вибирати за допомогою меню.
Пріорит. діафрагми:
Налаштування діафрагми та зйомка, коли потрібно розмити фон тощо.
Пріорит. витримки:
Зйомка об’єктів, які швидко рухаються, тощо шляхом налаштування витримки вручну.
Ручна експозиція:
Фотозйомка з потрібною експозицією шляхом налаштування експозиції (витримки та значення діафрагми (значення F)).
Відкл.налаш.кам.:
Зйомка з автоматичним встановленням часто уживаних режимів або заздалегідь збережених цифрових значень.
Панорамний огляд:
Панорамна зйомка на основі зіставлення зображення.
Вибір сцени:
Зйомка з попередньо встановленими налаштуваннями з урахуванням сцени.