Кнопка DISP

Налаштування режимів відображення, які можна вибрати за допомогою кнопки DISP (параметри відображення) у режимі зйомки.

  1. MENU (Налаштуван. функ.зйом.2) → [Кнопка DISP] → потрібний параметр → [Ввід].
    Доступні пункти позначаються за допомогою (галочка).

Детальна інформація про пункти меню

Графічне відобр.:
Відображення основної інформації про зйомку. Графічна індикація значень витримки та діафрагми.
Відобр. всю інф.:
Відображається інформація про запис.
Не відобр. інф.:
Інформація про запис не відображається.
Гістограма:
Графічне відображення розподілу яскравості.
Рівень:
Позначення того, чи виріб установлено рівно по вертикалі (A) та горизонталі (B). Коли виріб установлено рівно в обох напрямках, індикатор стає зеленим.

Відображення горизонтального рівня

Примітка

  • Якщо сильно нахилити виріб вперед або назад, помилка вирівнювання буде значною.
  • Похибка може становити майже ±1°, навіть якщо положення виробу скориговано відповідно до індикатора рівня.