Стандарт фокусув.

Якщо призначити [Стандарт фокусув.] потрібній спеціальній кнопці, ви можете викликати корисні функції, як-от швидке пересування зони фокусування тощо, відповідно до налаштувань зони фокусування.

  1. Виберіть MENU → (Налаштуван. функ.зйом.2) → [Кл.корист.] → потрібну кнопку, а тоді призначте функцію [Стандарт фокусув.] цій кнопці.
    • Для використання функції [Стандарт фокусув.] під час відеозйомки, виберіть MENU → (Налаштуван. функ.зйом.2) → [Кл.корист.] → потрібну кнопку, а тоді призначте [Стандарт фокусув.] цій кнопці.
  2. Натисніть кнопку, якій призначено функцію [Стандарт фокусув.].
    • Можливості кнопки залежать від значення параметра [Обл. фокусування].
Якщо для параметра [Обл. фокусування] вибрано значення [Зонне фокусування], [Регульована пляма], [Розшир. рег. пляма], [Відстеження: Зонне фокусуван.], [Відстеження: Регульов. пляма] або [Відстеження: Розш. рег. пляма]:
Після натискання кнопки рамку фокусування можна переміщати за допомогою верхнього, нижнього, лівого або правого краю диска керування.
Якщо для параметра [Обл. фокусування] вибрано значення [Широкий], [Центр], [Відстеження: Широкий] або [Відстеження: Центр]:
Якщо натиснути кнопку, фотоапарат фокусується по центру екрана.

Примітка

  • Вибрати для функції [Стандарт фокусув.] параметр [Ліва кнопка], [Права кнопка] або [Кнопка спуску] неможливо.