Зйомка відео в уповільненому/прискореному режимі (Упов.&прис. нал.)

Ви можете спіймати мить, що є непомітною для неозброєного ока (уповільнена зйомка), або записати тривалий процес у стислому відео (прискорена зйомка). Наприклад, ви можете зняти насичену мить спортивного змагання, злітання птаха, розквітання квітки та невпинний рух хмар або зірок.
Відео записуватиметься у форматі XAVC S HD. Звук не записуватиметься.

 1. Натисніть кнопку Фото/Відео/S&Q (A), щоб вибрати уповільнений/прискорений режим.
  Щоразу, коли ви натискаєте кнопку, режим зйомки змінюється в такому порядку: режим фотозйомки, режим відеозйомки, зйомка в уповільненому/прискореному режимі.

  Зображення розташування кнопки Фото/Відео/S&Q

 2. MENU → (Налаштуван. функ.зйом.2) → [Режим зйомки] → та встановіть потрібні параметри для відео в уповільненому/прискореному режимі (Програмне авто, Пріорит. діафрагми, Пріорит. витримки або Ручна експозиція).
 3. Виберіть MENU →(Налаштуван. функ.зйом.2) → [Упов.&прис. нал.] та встановіть потрібні параметри для [Налашт. запису] та [Частота кадрів].
 4. Щоб розпочати запис, натисніть кнопку MOVIE (відеозйомка).
  • Щоб зупинити запис, натисніть кнопку MOVIE ще раз.

Детальна інформація про пункти меню

Налашт. запису:
Вибір частоти кадрів відео.
Частота кадрів:
Вибір частоти кадрів зйомки.

Швидкість відтворення

Швидкість відтворення залежить від значень параметрів [Налашт. запису] і [Частота кадрів].

Якщо для параметра [Перем. NTSC/PAL] встановлено значення NTSC

Частота кадрів Налашт. запису: 24p Налашт. запису: 30p Налашт. запису: 60p
120fps У 5 рази повільніше У 4 рази повільніше -
60fps У 2,5 рази повільніше У 2 рази повільніше Звичайна швидкість відтворення
30fps У 1,25 рази повільніше Звичайна швидкість відтворення у 2 разів швидше
15fps у 1,6 разів швидше у 2 разів швидше у 4 разів швидше
8fps у 3 разів швидше у 3,75 разів швидше у 7,5 разів швидше
4fps у 6 разів швидше у 7,5 разів швидше у 15 разів швидше
2fps у 12 разів швидше у 15 разів швидше у 30 разів швидше
1fps у 24 разів швидше у 30 разів швидше у 60 разів швидше

Якщо для параметра [Перем. NTSC/PAL] встановлено значення PAL

Частота кадрів Налашт. запису: 25p Налашт. запису: 50p
100fps У 4 рази повільніше -
50fps У 2 рази повільніше Звичайна швидкість відтворення
25fps Звичайна швидкість відтворення у 2 разів швидше
12fps у 2,08 разів швидше у 4,16 разів швидше
6fps у 4,16 разів швидше у 8,3 разів швидше
3fps у 8,3 разів швидше у 16,6 разів швидше
2fps у 12,5 разів швидше у 25 разів швидше
1fps у 25 разів швидше у 50 разів швидше
 • Якщо для параметра [Частота кадрів] встановлено значення [120fps]/[100fps], для параметра [Налашт. запису] не можна вибрати значення [60p]/[50p].

Підказка

 • Приблизну тривалість запису можна дізнатися в розділі «Тривалість запису відео».
 • Швидкість потоку знятого відео відрізняється залежно від параметрів [Частота кадрів] та [Налашт. запису].

Примітка

 • Під час зйомки в уповільненому режимі витримка стає коротшою і отримати належну експозицію може бути неможливо. Якщо так трапиться, зменшіть значення діафрагми або встановіть більш високе значення чутливості ISO.
 • Під час зйомки в уповільненому/прискореному режимі стають недоступними такі функції.
  • [TC Run] у меню [Налаштув. TC/UB]
  • [Вихід TC] у меню [Налаштуван. HDMI]
  • [Вибір виходу 4K]