Програмне авто

Зйомка з автоматично відрегульованою експозицією (як витримкою шторки, так і величиною діафрагми).

Можна налаштувати функції зйомки, такі як [ISO].
  1. Натисніть кнопку Фото/Відео/S&Q, щоб вибрати режим фотозйомки.
  2. MENU (Налаштуван. функ.зйом.1)[Режим зйомки][Програмне авто].
  3. Встановіть потрібні налаштування функцій зйомки.
  4. Відрегулюйте фокус і зробіть знімок.

Зміна програми

Якщо спалах не використовується, комбінацію витримки і діафрагми (значення F) можна змінити, не змінюючи встановленого фотоапаратом значення експозиції.

Обертайте коліщатко керування, щоб вибрати комбінацію значення діафрагми і витримки.

  • Під час повертання коліщатка керування індикація (Програмне авто) на екрані змінюється на індикацію (Зміна програми).
  • Для виходу з режиму зміни програми встановіть інший режим зйомки, окрім [Програмне авто], або вимкніть фотоапарат.

Примітка

  • Можливість використання режиму програмного зміщення залежить від рівня яскравості навколишнього середовища.
  • Установіть інший режим зйомки, окрім [Програмне авто], або вимкніть фотоапарат, щоб скасувати введене налаштування.
  • У разі зміни рівня яскравості змінюються також значення діафрагми (значення F) та витримки, а значення коригування залишається таким самим.