Налаштуван. Wi-Fi: Відобр. інфор.Wi-Fi

Відображення інформації Wi-Fi для фотоапарата, як-от MAC-адреси, IP-адреси тощо.

  1. MENU (Мережа) → [Налаштуван. Wi-Fi] [Відобр. інфор.Wi-Fi].

Підказка

  • Інша інформація, окрім MAC-адреси, відображається за наведених нижче умов.
    • Для [Віддалений ПК] вибрано значення [Увімк], а для [М-д з'єдн."Від. ПК"] вибрано значення [З'єдн.тчк дост.Wi-Fi] у меню [Ф. "Віддалений ПК"], і встановлено з’єднання Wi-Fi.