Керування фотоапаратом із комп'ютера (Ф. "Віддалений ПК")

Використання з'єднання Wi-Fi або USB тощо для керування фотоапаратом із комп’ютера, зокрема такими функціями як зйомка та збереження зображень на комп’ютер.

Заздалегідь виберіть MENU → (Мережа) → [З'єдн. зі смартфон.][З'єдн. зі смартфон.][Вимк].

Докладні відомості про [Ф. "Віддалений ПК"] дивіться за такою URL-адресою.

https://support.d-imaging.sony.co.jp/support/tutorial/zv/zv-e10/l/pcremote.php

  1. MENU (Мережа) → [Ф. "Віддалений ПК"] → виберіть елемент, який потрібно налаштувати, а тоді виберіть потрібний параметр.
  2. Під'єднайте фотоапарат до комп'ютера, а тоді запустіть на комп'ютері програму Imaging Edge Desktop (Remote).
    Тепер можна керувати фотоапаратом за допомогою Imaging Edge Desktop (Remote).
    • Спосіб з'єднання між фотоапаратом і комп'ютером залежить від налаштування [М-д з'єдн."Від. ПК"].

Детальна інформація про пункти меню

Віддалений ПК:
Встановлюється, чи треба використовувати функцію [Віддалений ПК]. ([Увімк] / [Вимк])
М-д з'єдн."Від. ПК":
Вибір способу з’єднання, коли фотоапарат підключається до комп'ютера за допомогою функції [Віддалений ПК]. ([USB]/[Wi-Fi Direct]/[З'єдн.тчк дост.Wi-Fi])
Спарювання:
Якщо для параметра [М-д з'єдн."Від. ПК"] встановлено значення [З'єдн.тчк дост.Wi-Fi], утворіть пару між фотоапаратом і комп'ютером.
Інформ.Wi-Fi Direct:
Відображення інформації, необхідної для під'єднання до фотоапарата з комп'ютера, якщо для параметра [М-д з'єдн."Від. ПК"] встановлено значення [Wi-Fi Direct].
Розташ. збер. фото:
Встановлюється, чи зберігати фотографії одночасно на фотоапарат і комп'ютер під час зйомки за допомогою дистанційного керування з комп'ютера. ([Лише комп'ютер]/[Комп'ютер+Камера]/[Лише камера])
RAW+JЗбер.зоб.ПК:
Вибір типу файлу зображень, які передаються на комп'ютер, якщо для параметра [Розташ. збер. фото] встановлено значення [Комп'ютер+Камера]. ([RAW і JPEG]/[Лише JPEG]/[Лише RAW])
Розм. збер. зобр.ПК:
Вибір розміру файлу зображень, які передаються на комп'ютер, якщо для параметра [Розташ. збер. фото] встановлено значення [Комп'ютер+Камера]. Можна передавати файл JPEG в оригінальному розмірі або 2 М версію цього файлу JPEG. ([Оригінал]/[2M]).


Підключення фотоапарата до комп'ютера

Якщо параметр [М-д з'єдн."Від. ПК"] має значення [USB]

Під’єднайте фотоапарат до комп’ютера за допомогою кабелю USB Type-C (додається).


Якщо параметр [М-д з'єдн."Від. ПК"] має значення [Wi-Fi Direct]

Використовуйте фотоапарат як точку доступу та підключіть комп'ютер до фотоапарата безпосередньо через Wi-Fi.

Виберіть MENU(Мережа) → [Ф. "Віддалений ПК"][Інформ.Wi-Fi Direct], щоб відобразити на фотоапараті інформацію про підключення Wi-Fi (SSID і пароль). Під'єднайте комп'ютер до фотоапарата за допомогою інформації про підключення Wi-Fi, що відображається на фотоапараті.


Якщо параметр [М-д з'єдн."Від. ПК"] має значення [З'єдн.тчк дост.Wi-Fi]

За допомогою бездротової точки доступу під'єднайте фотоапарат до комп'ютера через Wi-Fi. Пару між фотоапаратом і комп'ютером слід утворити заздалегідь.

Виберіть MENU(Мережа) → [Налаштуван. Wi-Fi][Натиснути WPS] або [Налаш. тчк доступу], щоб під'єднати фотоапарат до бездротової точки доступу. Під'єднайте комп'ютер до тієї самої бездротової точки доступу.
Виберіть на фотоапараті MENU → (Мережа) → [Ф. "Віддалений ПК"][Спарювання], а тоді скористайтеся програмою Imaging Edge Desktop (Remote), щоб утворити пару між фотоапаратом і комп'ютером. Виберіть [OK] на екрані підтвердження утворення пари, що відображається на фотоапараті, щоб завершити утворення пари.

  • Інформація про утворення пари буде видалена після ініціалізації фотоапарата.

Примітка

  • Якщо у фотоапарат вставлено карту пам'яті без можливості запису, ви не зможете записувати фотографії, навіть якщо для параметра [Розташ. збер. фото] встановлено значення [Лише камера] або [Комп'ютер+Камера].
  • Якщо вибрано [Лише камера] або [Комп'ютер+Камера] й у фотоапарат не вставлено карту пам'яті, затвор не спрацює, навіть якщо для параметра [Спуск без карти] встановлено значення [Увімкнути].
  • [RAW+JЗбер.зоб.ПК] можна вибрати лише тоді, коли для параметра [Формат файла] встановлено значення [RAW і JPEG].