Супер авторежим

Фотоапарат знімає з автоматичним розпізнаванням сцени. Цей режим дозволяє отримувати чіткі зображення темних сцен та об'єктів, що підсвічуються ззаду.

Якщо потрібна зйомка темних сцен або об'єктів, що підсвічуються ззаду, фотоапарат може зняти кілька зображень і створити з них скомпоноване зображення тощо, що дозволяє отримати більш якісне зображення, ніж у режимі інтелектуального авторегулювання.
 1. Натисніть кнопку Фото/Відео/S&Q, щоб вибрати режим фотозйомки.
 2. MENU (Налаштуван. функ.зйом.1) → [Режим зйомки][Супер авторежим].
 3. Спрямуйте фотоапарат на об’єкт.
  Коли виріб розпізнає сцену, на екрані з’являється піктограма розпізнавання сцени.За необхідності також з’являється відповідна функція зйомки для розпізнаної сцени та кількість разів спрацювання шторки.

 4. Відрегулюйте фокус і зробіть знімок.
  Коли фотоапарат знімає кілька зображень поспіль, він автоматично вибирає і зберігає оптимальне зображення. Можна також зберегти всі зображення, налаштувавши параметр [Вид.зобр.супер а/р.].

Примітка

 • Якщо виріб використовується для створення скомпонованих зображень, запис триває довше, ніж зазвичай.При цьому декілька разів лунає звук затвора, проте записується лише одне зображення.
 • Виріб не розпізнає сцену у разі застосування інших функцій масштабування, ніж функція оптичного масштабування.
 • Виріб може не розпізнавати сцену належним чином за деяких умов зйомки.
 • Коли для параметра [Формат файла] вибрано значення [RAW] або [RAW і JPEG], виріб не може створити скомпоноване зображення.
 • В режимі [Супер авторежим] більшість функцій встановлюються автоматично і змінити налаштування неможливо