Зміна відображення на екрані (під час зйомки/відтворення)

Можна змінити відображення вмісту на екрані.

 1. Натисніть кнопку DISP (параметри відображення).
  • Із кожним натисканням кнопки DISP відображення на екрані змінюється.
  • Відображення вмісту та його розташування є приблизним, і може відрізнятися від фактичного.

  Під час зйомки

  Відобр. всю інф.Не відобр. інф.ГістограмаРівеньГрафічне відобр.Відобр. всю інф.

  Під час відтворення

  Відображення інформації → ГістограмаНе відобр. інф. → Відображення інформації

  • Якщо на зображенні є ділянка із надмірною або недостатньою експозицією, на відображенні гістограми буде блимати відповідна секція (попередження про надмірну/недостатню експозицію).
  • Параметри відтворення також застосовуються у режимі [Автомат. перегляд].

Відображення гістограми

На гістограмі показано розподіл яскравості, тобто кількість пікселів відповідної яскравості. Темні пікселі показані ліворуч, а яскраві — праворуч.

Гістограма змінюється залежно від корекції експозиції.

Піки у правому або лівому кінці гістограми вказують, що зображення, відповідно, має ділянку із надмірною або недостатньою експозицією. Такі дефекти не можна виправити після зйомки за допомогою комп'ютера. Якщо необхідно, виконайте корекцію експозиції перед зйомкою.

Зображення гістограми розподілу пікселів за яскравістю

(A): кількість пікселів

(B): яскравість

Примітка

 • Під час панорамної зйомки [Гістограма] не відображається.
 • Інформація, що міститься у гістограмі, не відповідає кінцевій фотографії. Це інформація про зображення, що відображається на екрані. Кінцевий результат залежить від значення діафрагми тощо.
 • Відображення гістограми надзвичайно відрізняється між зйомкою та відтворенням у таких випадках:
  • Коли використовується спалах
  • Коли фотографується неконтрастний об'єкт, як-от під час зйомки нічних сюжетів

Підказка

 • Щоб змінити режими відображення, що перемикаються при натисканні кнопки DISP, виберіть MENU → (Налаштуван. функ.зйом.2)[Кнопка DISP] і змініть налаштування.