Режим виміру

Вибір режиму вимірювання, котрий встановлює, яку частину екрана слід вимірювати для визначення експозиції.

  1. MENU(Налаштуван. функ.зйом.1) → [Режим виміру] → потрібний параметр.

Детальна інформація про пункти меню

Мульти:
Світло вимірюється у кожній зоні після розділення загальної області на багато зон та визначається належна експозиція усієї сцени (матричне вимірювання).
Центр:
Вимірюється середня яскравість по всьому екрану, але при цьому робиться акцент на центральній ділянці екрана (центрозважене вимірювання).
Точковий:
Вимірювання лише в центральній ділянці (точкове вимірювання). Цей режим підходить для вимірювання світла на об’єкті, що підсвічений ззаду, або за наявності значного контрасту між об’єктом і фоном.
Сер. всього екр.:
Вимірюється середня яскравість по всьому екрану. Експозиція буде стабільною навіть якщо зміниться композиція або положення об'єкта.
Виділення:
Вимірюється яскравість та при цьому робиться акцент на світлій ділянці екрана. Цей режим придатний для зйомки об'єкта з униканням переекспонування.

Підказка

  • Якщо вибрано [Мульти] і для параметра [Пріор.обл. в м/вим.] встановлено значення [Увімк], фотоапарат вимірює яскравість відповідно до розпізнаних облич.
  • Якщо [Режим виміру] має значення [Виділення] і увімкнено функцію [Оптиміз. D-діапаз.] або [Авто HDR], яскравість та контрастність буде скориговано автоматично, шляхом поділення зображення на малі ділянки і аналізу контрастності світла й тіні. Встановіть налаштування виходячи з умов зйомки.

Примітка

  • [Режим виміру] має фіксоване значення [Мульти] у таких випадках:
    • Коли вибрано режим зйомки [Інтелектуальне авто], [Супер авторежим] або будь-який режим із меню вибору сцени
    • У разі використання будь-якої функції масштабування, окрім оптичного масштабування
  • У режимі [Виділення] об'єкт може бути темний, якщо на екрані наявна більш яскрава ділянка.