Čemu služe slušalice sa mikrofonom

  • Bass Booster
  • Obezbeđuju akustičko zaptivanje radi superiornog izolovanja, dubljeg zvuka basa i oštrog odziva basa.
  • Udobni jastučići za glavu
    Idealno naležu na glave raznih veličina zahvaljujući dugoj metalnoj traci za glavu.
  • Jastučići za uši sa direktnim isporučivanjem zvuka i mekim naleganjem
  • Savitljive, radi dobrog pakovanja i lakog prenosa
  • Približno 30 sati vremena reprodukcije sa 4 sata punjenja
  • Povezivanje jednim dodirom sa funkcijom Near Field Communication (NFC)
  • Kompatibilne sa kodecima SBC/AAC/aptX