Povezivanje jednom dodirom (NFC) sa pametnim telefonom (Android 4.1 ili noviji)

Kada slušalice dodirnete pametnim telefonom, one će se automatski uključiti i nastaviti sa uparivanjem i uspostavljanjem BLUETOOTH veze.

Kompatibilni pametni telefoni
NFC-kompatibilni pametni telefoni sa instaliranim operativnim sistemom Android 4.1 ili novijim
NFC
NFC (Near Field Communication) je tehnologija koja omogućava bežičnu komunikaciju kratkog dometa između različitih uređaja, poput pametnih telefona i IC oznaka. Zahvaljujući funkciji NFC, za prenos podataka, na primer za BLUETOOTH uparivanje, dovoljno je da međusobno dodirnete NFC kompatibilne uređaje (npr. na mestu oznake N ili naznačeni položaj na svakom uređaju).
 1. Otključajte ekran pametnog telefona ako je zaključan.
 2. Izaberite [Setting] – [More].
 3. Podesite funkciju NFC na uključeno.

  * Gorenavedeni postupak je primer. Detaljne informacije potražite u uputstvu za upotrebu koje ste dobili uz Android pametni telefon.

 4. Dodirnite slušalice pametnim telefonom.
  • Pametnim telefonom dodirnite N-oznaku na slušalicama. Nastavite da dodirujete slušalice pametnim telefonom dok se pametni telefon ne odazove.
  • Pogledajte uputstvo za upotrebu pametnog telefona da biste na njemu pronašli mesto određeno za dodirivanje.

  Pratite uputstvo na ekranu da biste dovršili uparivanje i povezivanje.

  Kada se slušalice povežu sa pametnim telefonom, plavi indikator počinje da treperi polako. Čućete glasovni vodič „BLUETOOTH connected“ (BLUETOOTH veza je uspostavljena).

  • Da biste prekinuli vezu, ponovo dodirnite jedinicu pametnim telefonom.
  • Da biste povezali jedinicu sa uparenim pametnim telefonom, obavite korake 2 i 3.

Savet

 • Ako ne možete da povežete slušalice, pokušajte sledeće.
  • Otključajte ekran na pametnom telefonu ako je zaključan i pomerajte pametni telefon polako preko N-oznake na slušalicama.
  • Ako se pametni telefon nalazi u futroli, izvadite ga.
 • Ako dodirnete slušalice NFC-kompatibilnim telefonom, pametni telefon prekida BLUETOOTH vezu sa aktuelnim uređajem i povezuje se sa slušalicama (prebacivanje veze jednim dodirom).