Povezivanje jednom dodirom (NFC) sa pametnim telefonom (Android 2.3.3 ili noviji i stariji od verzije Android 4.1)

Kada slušalice dodirnete pametnim telefonom, one će se automatski uključiti i nastaviti sa uparivanjem i uspostavljanjem BLUETOOTH veze.

Kompatibilni pametni telefoni
NFC-kompatibilni pametni telefoni sa instaliranim operativnim sistemom Android 2.3.3 do verzije Android 4.0.4 (osim verzije Android 3.x).
NFC
NFC (Near Field Communication) je tehnologija koja omogućava bežičnu komunikaciju kratkog dometa između različitih uređaja, poput pametnih telefona i IC oznaka. Zahvaljujući funkciji NFC, za prenos podataka, na primer za BLUETOOTH uparivanje, dovoljno je da međusobno dodirnete NFC kompatibilne uređaje (npr. na mestu oznake N ili naznačeni položaj na svakom uređaju).
 1. Otključajte ekran pametnog telefona ako je zaključan.
 2. Izaberite [Setting] – [More].
 3. Podesite funkciju NFC na uključeno.

  * Gorenavedeni postupak je primer. Detaljne informacije potražite u uputstvu za upotrebu koje ste dobili uz Android pametni telefon.

 4. Preuzmite i instalirajte aplikaciju „NFC Easy Connect“.

  Ako ste već preuzeli aplikaciju, pređite na 4. korak.

  NFC Easy Connect“ je besplatna Android aplikacija koju možete da preuzmete iz prodavnice Google Play™.

  Preuzmite aplikaciju pretražujući „NFC Easy Connect“ ili joj pristupite pomoću dvodimenzionalnog koda u nastavku. Možda ćete morati da platite nadoknadu za preuzimanje aplikacije.

  Pristupite sledećem veb-sajtu:

  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sony.easyconnect

  Aplikacija možda nije dostupna u nekim državama i/ili regionima.

  Koristite aplikaciju za čitanje dvodimenzionalnog koda.

 5. Pokrenite aplikaciju „NFC Easy Connect“ na pametnom telefonu.

  Uverite se da se na pametnom telefonu prikazuje ekran aplikacije.

 6. Dodirnite slušalice pametnim telefonom.
  • Pametnim telefonom dodirnite N-oznaku na slušalicama. Nastavite da dodirujete slušalice pametnim telefonom dok se pametni telefon ne odazove.
  • Pogledajte uputstvo za upotrebu pametnog telefona da biste na njemu pronašli mesto određeno za dodirivanje.

  Pratite uputstvo na ekranu da biste dovršili uparivanje i povezivanje.

  Kada se slušalice povežu sa pametnim telefonom, plavi indikator počinje da treperi polako. Čućete glasovni vodič „BLUETOOTH connected“ (BLUETOOTH veza je uspostavljena).

  • Da biste prekinuli vezu, ponovo dodirnite jedinicu pametnim telefonom.
  • Da biste povezali jedinicu sa uparenim pametnim telefonom, obavite korake 4 i 5.

Savet

 • Ako ne možete da povežete slušalice, pokušajte sledeće.
  • Pokrenite aplikaciju „NFC Easy Connect“ na pametnom telefonu i pomerajte ga polako preko oznake N na slušalicama.
  • Ako se pametni telefon nalazi u futroli, izvadite ga.
  • Uverite se da se ekran aplikacije „NFC Easy Connect“ prikazuje na pametnom telefonu.
 • Ako dodirnete slušalice NFC-kompatibilnim telefonom, pametni telefon prekida BLUETOOTH vezu sa aktuelnim uređajem i povezuje se sa slušalicama (prebacivanje veze jednim dodirom).