Prekidanje BLUETOOTH veze (posle upotrebe)

  1. Ako koristite uređaj koji podržava povezivanje jednim dodirom (NFC), ponovo dodirnite slušalice tim uređajem. (Otključajte ekran uređaja ako je zaključan.) Ako koristite uređaj koji ne podržava povezivanje jednim dodirom (NFC), upravljajte sa BLUETOOTH uređaja.
    Kada se veza prekine, čućete glasovni vodič „BLUETOOTH disconnected“ (BLUETOOTH veza je prekinuta).
  2. Pritisnite i držite dugme na slušalicama oko 2 sekunde da biste ih isključili.
    Čućete glasovni vodič „Power off“ (Napajanje se isključuje).

Savet

  • Kada završite reprodukovanje muzike, BLUETOOTH veza će možda biti automatski prekinuta u zavisnosti od BLUETOOTH uređaja.