Pozivanje

Možete da uživate u pozivima bez upotrebe ruku sa pametnog telefona ili mobilnog telefona koji podržava BLUETOOTH profil HFP (Hands-free Profile) ili HSP (Headset Profile) preko BLUETOOTH veze.

 • Ako vaš pametni telefon ili mobilni telefon podržava i HFP i HSP vezu, podesite ga na HFP.
 • Radnje mogu da se razlikuju u zavisnosti od pametnog telefona ili mobilnog telefona. Pogledajte uputstvo za upotrebu koje ste dobili uz pametni telefon ili mobilni telefon.
 1. Prethodno povežite slušalice sa pametnim telefonom ili mobilnim telefonom.
 2. Upravljajte pametnim telefonom ili mobilnim telefonom da biste uputili poziv.

  Kada uspostavite poziv, iz slušalica se čuje zvuk poziva.

  Ako uspostavite poziv dok slušate muziku, reprodukcija pauzira.

  Ako se iz slušalica ne čuje zvuk poziva, prebacite uređaj za pozivanje na slušalice pomoću pametnog telefona ili mobilnog telefona ili držeći dugme pritisnuto oko 2 sekunde.

  A: Mikrofon

 3. Pritisnite dugme + ili – da biste prilagodili jačinu zvuka.

  Kad jačina zvuka dostigne maksimum ili minimum, začuće se alarm.

 4. Da biste završili poziv, ponovo pritisnite dugme na slušalicama.

  Ako ste poziv uspostavili u toku reprodukcije muzike, ona se automatski nastavlja.

Napomena

 • Pametni telefon ili mobilni telefon koristite na udaljenosti od barem 50 cm od slušalica. Ako su slušalice i pametni telefon ili mobilni telefon preblizu jedno drugom, može doći do šuma.

Savet

 • Jačina zvuka za poziv može da se prilagodi samo u toku razgovora telefonom.
 • Jačina zvuka za poziv i slušanje muzike mogu da se prilagode nezavisno. Čak i ako promenite jačinu zvuka dok reprodukujete muziku, jačina zvuka za poziv se ne menja.